Perscommuniqué – v6a Actie om het evenwicht van de Strijdkrachten te herstellen

Feb. 16, 2012

By U.S. Army Europe Public Affairs

HEIDELBERG, Germany -- Het U.S. Department of Defense heeft, overeenstemmend met de algemene militaire transformatie, aangekondigd dat het van plan is de aanwezigheid van de landstrijdkrachten in Europa aan te passen.

Het 170th Brigade Combat Team in Baumholder, Duitsland wordt in October 2012 ontbonden en het 172nd Brigade Combat Team met eenheden in Grafenwoehr, en Schweinfurt, Duitsland wordt in October 2013 ontbonden. Deze eenheden worden niet heropgericht (geen nieuw personeel of uitrusting), niettemin wordt de individuele opleiding van de soldaten voortgezet.

Bovendien, zal het Leger de structuur gekoppeld aan het hoofdkwartier van V Corps, verminderen met ongeveer 750 soldaten. V Corps bereidt zich momenteel voor om dit jaar te worden uitgezonden. De soldaten komen hier terug om zich te herenigen met hun familie en krijgen dan hun nieuwe affectatie in overeenstemming met de algemene personeelsprocedure; de eenheid komt echter niet terug naar Europa.

Het Leger bestudeert de optimale bekwaamheid van de strijdkrachten en voorziet een vermindering van ongeveer 2.500 soldaten van andere eenheden in Duitsland over de komende jaren. Meer informatie hierover zal volgen.

Deze veranderingen zullen het aantal soldaten hier met 25 procent verminderen, tot ongeveer 30.000 in het jaar 2017.

U.S. Army Europe (het Amerikaanse Leger in Europa) zal nauw samenwerken met de leiders en de soldaten van de eenheden om ervoor te zorgen dat passende en tijdige personeelsacties worden genomen. Momenteel stellen wij de transformatie tijdlijnen vast, waarbij rekening wordt gehouden met de tijdsduur dat eenheden worden uitgezonden en de bezorgdheid van de soldaten en familieleden over de lengte van de uitzending, het toewijzen van bevoegd personeel naar andere eenheden in duurzame gemeenschappen, de huisvesting: wij proberen om de families met schoolgaande kinderen tijdens de zomer te verhuizen om de minst mogelijk ongemakken te veroorzaken.

De eenheden die blijven worden ondergebracht in onze duurzame gemeenschappen: Baumholder; Grafenwoehr; Ansbach; Kaiserslautern; Wiesbaden; en Vicenza, Italië. Army Installation Management Command-Europe leidt tevens duurzame gemeenschappen in Stuttgart en in de Benelux.

Zoals onlangs aangekondigd, zijn Mannheim, Heidelberg, Bamberg en Schweinfurt geen duurzame garnizoenen en worden uiteindelijk overgedragen aan het gastland.
Reserve eenheden van het Amerikaanse Leger gelegerd in diverse locaties in Europa kunnen worden verplaatst maar het aantal eenheden en de toegewezen soldaten zal naar verwachting niet veranderen.

De leiders van het Amerikaanse Leger in Europa zijn bewust van de professionele en persoonlijke gevolgen die deze acties op onze soldaten, familieleden, burgerpersoneelsleden, en onze buren van het gastland kunnen hebben. Wij zijn vastbesloten om te communiceren tijdens dit proces en de effecten op de leden van het team zoveel mogelijk te beperken.

Europa blijft het middelpunt van belangrijke pijlers wat betreft bondgenootschappen en partnerships met de Verenigde Staten. Velen hebben zich samen met de Amerikaanse strijdkrachten opgeofferd; het Joint Multinationl Training Command is een essentieel deel van de aangekondigde plannen van het Department of Defense en USAREUR.
Sinds 2006, heeft USAREUR bijna 100 sites gesloten met een vervangingswaarde van over 9 miljard dollars door onze voortdurende fusies en transformatie. USAREUR zal tevens infrastructuur in de regio van Mannheim en Heidelberg sluiten ter waarde van 5 miljard. Dit komt overeen met een jaarlijkse besparing van over $100 miljoen.

USAREUR blijft bijdragen tot de verdediging van haar natie, tot het groeiproces van betrokkenheid met onze naaste bondgenoten en tot de levenskwaliteit voor de legerfamilie.

Dit is een vrije vertaling. Leden van de pers kunnen zich in het Engels richten tot OCPA.PI@EUR.ARMY.MIL of per telefoon, 0049-6221-576647.


About us: U.S. Army Europe is uniquely positioned to advance American strategic interests across Eurasia and has unparalleled capability to prevent conflict, shape the environment and, if necessary, win decisively. The relationships we build during more than 1000 theater security cooperation events in more than 40 countries each year lead directly to support for multinational contingency operations around the world, strengthen regional partnerships, and enhance global security.