Het Leger in Europa moet haar burgerpersoneel verminderen

Nov. 8, 2011


By
U.S. Army Europe Public Affairs

HEIDELBERG, Duitsland -- Het Department of the Army heeft al zijn commando’s en elementen gevraagd het burgerpersoneel vόόr 30 September 2012 te verminderen om de middelen wereldwijds beter te verdelen en zodoende aan de prioriteiten van de missie te voldoen.

Tengevolge, heeft U.S. Army Europe besloten 432 burgerposities op het hoofdkwartier te verminderen hierbij ingebrepen het 21st Theater Sustainment Command en het Joint Multinational Training Command. Van deze 214 Amerikaanse posities en 218 posities van het personeel van het gastland, zijn meer dan één derde  momenteel niet gevuld.  De resterende posities betreft 93 Amerikaanse posities en 185 posities van het personeel van de gastlanden.

Leiders van het hoofdkwartier USAREUR, 21st TSC, en JMTC hebben de flexibiliteit gehad om naargelang de activiteiten zelf te beoordelen welke posities afgeschafd konden worden zonder bedreiging voor de missie.  Geen van deze posities zal worden omgezet in een contract of dergelijke, want deze verminderingen zijn nodig om ware besparingen in onze activiteiten te verwezenlijken.

Het USAREUR structuur zal haar transformatie voortzetten voor uiterste efficiëntie om aan de eisen van de missie te voldoen.  De leiders van USAREUR zijn zich uiterst bewust van de potentiële effecten - zowel op professioneel als op persoonlijk vlak -  die deze verminderingen op het personeel en hun familie kunnen hebben en zij zullen al het mogelijke doen om de betrokken personeelsleden te helpen bij het vinden van werk. Het burgerpersoneel is de sleutel tot het USAREUR succes en de leiding is vastbesloten om voor hen te zorgen tijdens deze tumultueuze tijd.  

NB:  Dit is een vrije vertaling.  Leden van de pers kunnen zich richten tot het Public Affairs Office van het U.S. Army Garrison of in het Engels  tot OCPA.PI@EUR.ARMY.MIL ter attentie van Dhr. Troy Darr, IMCOM Europe Public Affairs.