Het Leger in Europa zet de transformatie voort

Nov. 8, 2011


By
U.S. Army Europe Public Affairs

HEIDELBERG, Duitsland --  U.S. Army Europe (het Amerikaanse Leger in Europa) heeft vandaag twee afzonderlijke actie aangekondigd die het aantal posities zal verminderen met 60 wat betreft de militaire posities, met 619 het aantal posities van het personeel van het gastland en met 389 het aantal posities van de Amerikaanse burgers die voor het Department of the Army werken.

Voor de eerste actie, heeft het Department of Defense besloten de Amerikaanse garnizoenen in België, Duitsland en in Nederland te herstructureren en in sommige gevallen te ontbinden om de juiste structuur voor de essentiële diensten aan de veranderde gemeenschap te verschaffen. Deze actie heeft tot gevolg een vermindering van 25 militaire posities, 401 posities van het personeel van het gastland en 205 posities van de Amerikaanse burgers van het Department of the Army. Deze aankondiging houdt tevens in een reductie van 35 militairen en een toename van 30 posities  van het Amerikaanse burgerpersoneel van het Department of the Army geassocieerd met een ontbinding en een activering van legereenheden in Italië.

Met de tweede actie, doelt het Department of the Army op een vermindering van het personeel werkzaam op hoofdkwartieren wereldwijd. Hierbij heeft het U.S. Army in Europe 432 burgerposities geselecteerd voor de vermindering van haar hoofdkwartier alsook het hoofdkwartier van het 21st Theater Sustainment Command en het Joint Multinational Training Command.   Deze actie heeft tot gevolg een vermindering van 218 posities van het personeel van het gastland en 214 posities van het Amerikaans burgerpersoneel van het Department of the Army.

De leiders van de U.S. Army in Europe weten dat verminderingen in burgerpersoneel moeilijk is en zijn bewust van de potentiële gevolgen – zowel op professioneel als op persoonlijk vlak – die deze verminderingen op het personeel kunnen hebben.

“Ik weet dat deze verminderingen invloed zullen hebben op het leven van de toegewijde bedienden van het U.S. Army, Europe. Daarom vraag ik aan alle leiders en opzichters van degenen die betrokken zijn om het uiterste te doen om de effecten op onze bedienden te verzachten,” heeft Lieutenant General Mark P. Hertling, Commandant U.S. Army, Europe verklaard.  “Locale specialisten in personeelsbeleid zullen met elke betrokken bediende werken opdat zij weten waar ze recht op hebben, wat de beschikbare opties zijn en ze te helpen bij nieuwe mogelijkheden.”

NB:  Dit is een vrije vertaling.  Leden van de pers kunnen zich richten tot het Public Affairs Office van het U.S. Army Garrison of in het Engels  tot OCPA.PI@EUR.ARMY.MIL ter attentie van Dhr. Troy Darr, IMCOM Europe Public Affairs.